Brand og Sodskader

Brand sod skade 003
Brand sod skade 006
Brand sod skade 001
Brand sod skade 004
Brand sod skade 007

Vi har mere end 20 års erfaring med begrænsning af brand & sodskader og efterfølgende rengøring og sanering.

Er uheldet ude og du bliver ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskader, så står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.Brand- og sodskader

Efter en brand eller anden kraftig røgudvikling, vil rummene i bygningen typisk være fyldt med masser af skadelige partikler, som generer luftvejene samt lugter og sviner. Det er her effektivt med de korrekte værktøjer og indgående erfaring.


Når en brandskade opstår, er TjEK Skadeservice en kompetent og professionel partner, som rykker ud med kort reaktionstid.


I forbindelse med brandskade tilbyder vi assistance til brandvæsnet, forsikringsselskaber, det offentlige samt til virksomheder og private.Vi tilbyder blandt andet følgende:

 • Kloridemålinger.

 • Korrosionsbeskyttelse.

 • Opsamling af slukningsvand.

 • Affugtning.

 • Afdækning.

 • Nedpakning af indbo.

 • Rensning og renovering.

 • Opmagasinering af indbo.

Opstår der brandskade i hjemmet eller virksomheden skal man være opmærksom på den lange række af følgeskader, som evt. først dukker op uger eller måneder efter man har været udsat for en brandskade.


Typisk vil eksempelvis elektronik og maskiner først opnå tegn på brandskade efter nogen tid, når den øgede korrosion begynder at tage effekt. Derfor er det ekstremt vigtigt at benytte en professionel partner, som TjEK Skadeservice, til at kontrollere og vurdere de langsigtede komplikationer efter en brandskade.


Heldigvis kan vi med moderne metoder yde en professionel indsats for at begrænse negative effekter af en brandskade. Vi møder ofte kunder i en kedelig situation, hvor det videre arbejde efter en brandskade kan virke uoverskueligt og direkte uoverkommeligt. Vi sørger for at assistere med at få kontrol over hele situationen og med at få lagt en plan for det videre arbejde.


Vi ved hvad der skal til for at kunne samarbejde med alle involverede parter, f.eks. ejere, lejere, politi, brandvæsen, forsikringsselskab, naboer og flere andre, som bliver involveret i arbejdet med en brandskade.


Du kan derfor trygt kontakte os i forbindelse med enhver brandskade, uanset størrelsen for at få en effektiv og professionel håndtering af situationen.

Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.


 • Afdækning efter vandskade

 • Afdækning efter brand

 • Afdækning efter stormskaderAfdækning efter indbrud – f.eks.:

 • Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.

 • Afdækning af tage efter stormskader.

 • Afdækning af hele bygninger.

 • Fjernelse af bygningsdele.

 • Sikring af indbo.

 • Butiksruder.

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.

Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og situationen forværres.


Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Albertslund, Sorø, Vejle og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.


Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.


Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

"Med TjEK Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"

Med TjEK Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut