Vandskader

Vandskade eksempel
Vandskade eksempel
Vandskade eksempel
Vandskade eksempel
Vandskade eksempel
Vandskade eksempel
Vandskade eksempel


Vi har mere end 20 års erfaring med begrænsning af vandskader og efterfølgende affugtning.


Er uheldet ude og du bliver ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskader, så står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.


Vi er specialiseret i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores specialister via den døgnbemandede vagtcentral på tlf. 72 72 72 72


     Fremgangsmåde ved vandskader

 • Vi sørger for omgående skadestop.

 • Vi leder vandet sikkert og korrekt væk, således at der ikke opstår yderligere skade.

 • Vi fjerner indbo for at minimere skaderne.

 • Vi fjerner tæpper, vægbeklædning og løse gulve, der holder på fugten.

 • Vi opskærer gipsvægge og fjerner skadet og fugtigt isoleringsmateriale.

 • Vi hjemtager indbo, løsøre og tæpper for at vurdere pris/kvalitet i forhold til erstatning.

 • Vi igangsætter korrekt affugtning.


Hvis vand- eller fugtskaden er sket, står vi klar med akut hjælp inden for eksempelvis:

 • Fugtmåling/omfangsbestemmelse.

 • Lækagesporing.

 • Risikovurdering.

 • Optimal affugtning.

 • Dokumentation for fugtstatus ved afslutning og indsats.

 • Rådgivning om forebyggelse af skader (nybyggeri, renovering m.v.).

 • Affugtning.

Eksempler på- og opgaver i forbindelse med vandskade

 • Vandskade i forbindelse med skybrud.

 • Vandskade i forbindelse med brand.

 • Opsamling af vand.

 • Korrosionsbeskyttelse.

 • Opsætning af affugter.

 • Fugtmålinger.

 • Fugtrapporter.

 • Rengøring efter vandskade.

 • Desinficering efter vandskade.

 • Nedpakning og flytning af indbo.

 • Rengøring af indbo.

 • Koordinering i forbindelse med skadesudbedring.

Bekæmpelse af vandskader er en tillidssag. Med os får du en professionel leverandør med fokus på både kortsigtede, langsigtede og sikrede resultater.Vand og fugt kan gøre stor skade på bygning og indbo

Derfor er det vigtigt at få standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp begrænses følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.


Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.

Indbo & løsøre opbevaring


 • Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.

 • Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb.

 • Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.

Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.


 • Afdækning efter vandskade

 • Afdækning efter brand

 • Afdækning efter stormskaderAfdækning efter indbrud – f.eks.:

 • Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.

 • Afdækning af tage efter stormskader.

 • Afdækning af hele bygninger.

 • Fjernelse af bygningsdele.

 • Sikring af indbo.

 • Butiksruder.

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.

Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og situationen forværres.Vi har stor erfaring inden for vandskader

Har du fået en vandskade? Så kontakt os med det samme og helst inden skaden udvikler sig.

Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Albertslund, Sorø, Vejle og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.


Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.


Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang, og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

"Med TjEK Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"

Med TjEK Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut